Norlandia Hotel Group drifter totalt 30 hoteller i Norge og Sverige.
Med fokus på våre ansatte er vi et av Nordens beste hotelldriftsselskap
til å skape merverdier for våre gjester og eiere!


Gjennom strategiske samarbeid med anerkjente merkenavn, skaper vi unike merverdier for våre hoteller, eiere og samarbeidspartnere.
Med vår hotellportefølje, driftet av høyt motiverte og dyktige ledere, er vi i dag en godt kjent aktør i det nordiske hotelldriftssegmentet.
Norlandia Hotel Groups virksomheter blir i det daglige driftet av teamet i NHG Management. 

Selskapet består av medarbeidere innenfor alle nødvendige fagfelt i hospitailtynæringen. Vår spesialitet er hotelldrift, og vår styrke er våre ansatte. Når alt ligger til bunn for solid drifting av hotellene, så er det våre engasjerte ansatte som skaper den ekte merverdien. Med tett individuell oppfølging av selskapene, egne stedlige ledere på hvert hotell og et tilpassningsdyktig team er vi klare for å ekspandere vår hotellportefølje.

Hva gjør oss til oss?

Engasjerte og humørfylte medarbeidere

Det kan høres ut som en klisje, men vilje og engasjement er helt avgjørende for hvordan du drifter, tilpasser og utvikler hotellet.

Aldri se hotellet som et produkt alene, men se det sammen med menneskene som jobber der. Det er de myke verdiene gjestene våre møter og bygger relasjoner til. Det er derfor vi investerer i vår humankapital.

Tett, individuell oppfølging av driften

Vi jobber tett sammen med stedlig leder på de forskjellige hotellene. Vi har detaljfokus på økonomiske resultater og prognoser fremover. Den som er sentralt ansvarlig for de enkelte hoteller, sørger for at sentral kompetanse og systemer implementeres. Dette ivaretas uten at det går ut over lokal tilpasset drift. Siden vår fokus er på hvert hotell individuelt, kan vi tilpasse vår oppfølging i forhold til hva som er optimalt for de forskjellige hotellene.

- Egen stedlig leder på alle våre hoteller!

Lokalt eierskap under strukturerte rammer

Vi har tro på gode ideèr og lokalt eierskap. Personlighet og lokal forankring skaper merverdi, trygghet og et sterkt fundament for å lykkes på det enkelte hotell. 

Vi gir derfor våre ledere mandater til å tilpasse driften og sette sitt eget preg på hotellet, i sitt team og i sin relasjon til gjestene, ut i fra de systemer som til en hver tid foreligger.