Alle våre hoteller har fått oppdatert sitt trådløse gjestenettverk til høyhastighetslinjer. Dette er gjort for å ivareta våre gjesters behov for nettbruk, og tilpasse oss det stadig voksende markedet for gode, raske og stabile nettløsninger.