Om selskapet

Norlandia Hotel Group forvalter gjennom egeneide og managementavtaler, 28 hoteller i Norge og Sverige. Vår kjernevirksomhet er hotelldrift og våre hoteller er selvstendige selskaper driftet under ulike merkevarer. Vi skal via eksisterende og nye leiekontrakter av hoteller, være et solid økonomisk selskap driftet via selskapet NHG Management.
Våre hovedaksjonærer er Roger og Kristian Adolfsen, se www.adolfsengroup.com

Vår visjon

Operational Excellence in the way we think and act!

Vi har en ambisiøs visjon – en vi strekker oss etter, som skal være en rettesnor for alt vi foretar oss. Alle våre ledere, både sentralt og ute på hotellene, innehar solid kompetanse, er høyt motiverte, og har samme drivkraft: Vi vil være best i klassen!

Be passionate!  Dare!  Feel Special!

Verdiordene våre henger sammen med visjonen. Drivkraften vi har til å skape gode resultater baserer seg på arbeidsglede, vilje og engasjement. Dette preger  arbeidsmetodikken vår i managementet, ut mot hotelldirektørene og alle ledd i hotellorganisasjonen. Trivsel blant våre medarbeidere er en av nøkkelfaktorene for fornøyde gjester og gode økonomiske resultater.

 

Vår kompetanse

Økonomi

Rapportering og gode rutiner gir oss effektiv kostnadskontroll. Sammen med hotelldirektørene jobber vi for at hotellene skal nyte godt av konsernets veletablerte rutiner og systemer. Noen av våre funksjoner er gode avtalebetingelser, økonomisk rapportering, løpende prognoseutarbeidelse, og resultat- og likviditetsoppfølging.  

Prisstyring

Prisstyring og benchmarking får stadig større betydning for optimalisering av inntektene på hotellene. Kontinuerlig fokus gir oss mulighet til å ta ut de beste prisene i markedet til enhver tid.

Norlandia Hotel Group skal fungere som et sentralt support- og komeptansesenter for hotelldriften!

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling, FDVU

God forvaltning, drift og vedlikehold av hoteller krever struktur og planlegging av tiltak. Vi skal ha sentral kompetanse for å bistå hotellene til enhver tid å være i god stand og ha en kvalitativ god drift. Vi sørger for systemer som skal hjelpe hotellene i deres daglige vedlikehold, samt kompetanse til å arbeide med større prosjekter.
I tillegg har vi egen kvalitet- og opplæringsansvarlig som sikrer at vi innehar en god kvalitet både på human kapitalen og på våre hotellprodukter.

Drift

Vi vektlegger at hotelldirektørene våre skal jobbe selvstendig. Driftsdirektørene, som formelt er styreledere, følger opp hotellene sine etter behov innenfor områder som personal, vedlikehold og utvikling, leverandører, budsjetter, prognoser og markedsmessige tiltak.
Selv om vi er kostnadsorienterte, rangerer vi medarbeiderne og menneskelig utvikling som den viktigste suksessfaktoren for lønnsom drift. Det er de ansatte, sammen med sin hotelldirektør, som utgjør selve hotellet, skaper atmosfæren og gir det fysiske produktet metaverdien alle gjestene søker!

Våre medarbeidere er vår viktigste resurs!

Medarbeidertilfredshet HKI

Medarbeiderne på hotellene utgjør den viktigste delen av verdiskapningen vår. Deres kompetanse, kundevennlighet, energi, holdning og evne til å løse situasjoner får gjestene våre til å trives, og gjør at de kommer tilbake til hotellene.

Human Kapital Index (HKI) er vår anonyme medarbeiderundersøkelse, som sendes ut to ganger i året til alle våre ansatte. HKI er først og fremst en temperaturmåling blant medarbeiderne, og et verktøy for å styrke arbeidsmiljø og trivsel.

Norsk Reiseliv

Norlandia Hotel Group er stolt medlem av Norsk Reiseliv.

Norsk Reiseliv, er en uavhengig bransjeforening for reiselivet i Norge. Formålet med foreningen er å styrke reiselivsindustriens innflytelse og posisjon som en ledende industri og skape grunnlaget for at Norge tar en større del av den internasjonale veksten i reiselivet.

Norsk Reiseliv skal være en samlende organisasjon for reiselivsnæringen og har som målsetting å styrke grunnlaget for privat eierskap og bidra til å gjøre reiselivet til en ledende industri i Norge, sikre virkemidler for økt konkurransekraft på linje med andre vekstnæringer, samt øke attraktiviteten og etterspørselen etter Norge som reisemål gjennom næringsrettet forskning og utvikling, digitalisering og bærekraftig vekst.

Medlemmene i Norsk Reiseliv står for vel 90 prosent av den internasjonale reiselivsmarkedsføringen og består i dag av de største reiselivsbedriftene og de viktigste destinasjons- og landsdelsselskapene i Norge.

Les mer om Norsk Reiseliv 

Ønsker du å jobbe for oss i managementet eller på ett av våre hoteller?

Gå inn på denne lenken, åpne Mojo-appen, og legg igjen din søknad på denne.

Mojob.no

Kontaktpersoner

Ta gjerne kontakt med vår administrerende direktør eller økonomidirektør:

CEO: Morten A. Kahrs / mob 982 22 564 / morten@norlandia.no

CFO: Diana Balinova / mob 971 21 817 / diana@norlandia.no