Om selskapet

Norlandia Hotel Group forvalter gjennom egeneide og managementavtaler, 27 hoteller i Norge og Sverige. Vår kjernevirksomhet er hotelldrift og våre hoteller er selvstendige selskaper driftet under ulike merkevarer. Vi skal via eksisterende og nye leiekontrakter av hoteller, være et solid økonomisk selskap driftet via selskapet NHG Management.  
Våre hovedaksjonærer er Roger og Kristian Adolfsen, se www.adolfsengroup.com 

Vår visjon

Operational Excellence in the way we think and act!

Vi har en ambisiøs visjon – en vi strekker oss etter, som skal være en rettesnor for alt vi foretar oss. Alle våre ledere, både sentralt og ute på hotellene, innehar solid kompetanse, er høyt motiverte, og har samme drivkraft: Vi vil være best i klassen!

Be passionate!  Dare!  Feel Special!

Verdiordene våre henger sammen med visjonen. Drivkraften vi har til å skape gode resultater baserer seg på arbeidsglede, vilje og engasjement. Dette preger  arbeidsmetodikken vår i managementet, ut mot hotelldirektørene og alle ledd i hotellorganisasjonen. Trivsel blant våre medarbeidere er en av nøkkelfaktorene for fornøyde gjester og gode økonomiske resultater.

Last opp Norlandia Hotel Group selskapspresentasjon her

Økonomi

Rapportering og gode rutiner gir oss effektiv kostnadskontroll. Sammen med hotelldirektørene jobber vi for at hotellene skal nyte godt av konsernets veletablerte rutiner og systemer. Noen av våre funksjoner er gode avtalebetingelser, økonomisk rapportering, løpende prognoseutarbeidelse, og resultat- og likviditetsoppfølging.  

Prisstyring

For å optimere omsetningen på hvert hotell, jobber vi aktivt med flytende priser. Kontinuerlig fokus på dette gir oss mulighet til å ha markedets beste priser til enhver tid. Prisstyring og benchmarking får stadig større betydning for optimalisering av inntektene på hotellene.

 

 

Norlandia Hotel Group skal fungere som et sentralt support- og komeptansesenter for hotelldriften!

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling, FDVU

God forvaltning, drift og vedlikehold av hoteller krever struktur og planlegging av tiltak. Vi skal ha sentral kompetanse som kan bistå hotellene i å til enhver tid være i god stand og ha en kvalitativt god drift. Vi sørger for systemer som skal bistå hotellene i deres daglige vedlikehold, samt ha kompetanse til å arbeide med større prosjekter. Vi sørger også for bistand til oppfølging og support av internkontroll.

 

Drift

Vi vektlegger at hotelldirektørene våre skal jobbe selvstendig. Driftsdirektørene, som formelt er styreledere, følger opp hotellene sine etter behov innenfor områder som personal, vedlikehold og utvikling, leverandører, budsjetter, prognoser og markedsmessige tiltak.
Selv om vi er kostnadsorienterte, rangerer vi medarbeiderne og menneskelig utvikling som den viktigste suksessfaktoren for lønnsom drift. Det er de ansatte, sammen med sin hotelldirektør, som utgjør selve hotellet, skaper atmosfæren og gir det fysiske produktet metaverdien alle gjestene søker!

Marked og produksjon

Ved å ha en markedsrådgivende funksjon og egen in house produksjon, sikrer, styrker og imøtekommer vi hotellene raskt og effektivt der hotellets merkevare ikke har resurser. Markedsplaner, aktivitetsplaner og profil blir hendig ivaretatt og videreutviklet i tråd med merkevaren. I tillegg nyter hotellene godt av felles kampanjer, tiltak og tilpassninger gjennom alle mediekanaler, digitalt og print.

Driftssjef Food & Beverage

Denne funksjonen er satt til å optimalisere innkjøpene for de norske hotellene. Ved å samkjøre menyer, matkonsepter og innkjøpslister får vi maksimalt ut av både pris og kvalitet for våre hoteller.

Våre medarbeidere er vår viktigste resurs!

Vår kompetanse

Talentprogrammet

Det finnes til enhver tid ledertalenter på våre hoteller vi kan utvikle videre. Det er en tøff kamp om rekruttering av erfarne direktører i bransjen, og vi ser derfor nytten av å kunne rekruttere fra egne rekker. Resultatet er gode kandidater med energi, pågangsmot og kjennskap til selskapet.

Lederprogrammet Talents at Work by NHG går over ett år, og er utviklet for å styrke posisjonen vår som en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg kompetente og engasjerte medarbeidere.

 

Medarbeidertilfredshet HKI

Medarbeiderne på hotellene utgjør den viktigste delen av verdiskapningen vår. Deres kompetanse, kundevennlighet, energi, holdning og evne til å løse situasjoner får gjestene våre til å trives, og gjør at de kommer tilbake til hotellene.

Human Kapital Index (HKI) er vår anonyme medarbeiderundersøkelse, som sendes ut to ganger i året til alle våre ansatte. HKI er først og fremst en temperaturmåling blant medarbeiderne, og et verktøy for å styrke arbeidsmiljø og trivsel.

NHG Awards

NHG Awards er først og fremst til ære for våre medarbeidere på hotellene. Vi samler over 100 deltagere fra hotellene, leverandører, eiere og fra administrasjonen for en storstilt prisutdeling hvert år. Under samlingen har vi foredrag og presentasjoner og leverandørmesse. På kvelden samles alle til bankettmiddag, og årets priser deles høytidelig ut.

Det er med stor glede vi berømmer våre medarbeideres innsats. Humankapitalen er vår viktigste resurs og de fortjener hederlige omtale og oppmerksomhet for den jobben de gjør hver eneste dag.

Ønsker du å jobbe for oss i managementet eller på ett av våre hoteller?

Gå inn på denne lenken, åpne Mojo-appen, og legg igjen din søknad på denne.

Mojob.no