NORLANDIA HOTEL GROUP AS

Norlandia Hotel Group AS eier en rekke hotelldriftselskaper i Norge og Sverige. NHG Management AS har ansvaret for den daglige driften av hotellene.
Våre hovedaksjonærer er Roger og Kristian Adolfsen, se www.adolfsengroup.com
NHG MANAGEMENT VISJON
Operational Excellence
in the way we think and act!


Vi har en ambisiøs visjon. Vår visjon skal være noe vi strekker oss etter, og den skal være en rettesnor for alt vi foretar oss. NHG Management består av kompetente og høyt motiverte medarbeidere som alle har samme drivkraft; Vi vil være best i klassen!

Så når vi snakker om profesjonell og effektiv hotelldrifting så innebefatter det også vår felles drivkraft. Sammen er dette vår styrke, og vi føler derfor at vi kan gjøre ære for "Operational Excellence!"

Be passionate!  Dare!  Feel Special! 
NHG MANAGEMENT AS
NHG Management AS inngår managementavtaler for operativ drift av hoteller med fler enn 100 rom.
Målet med driften er å alltid sikre positiv avkastning og legge grunnlaget for sikker inntjening.
Ethvert nytt prospekt vurderes helhetlig med brand og konseptvalg, økonomiske forutsetninger, markeds- og  konkurrentanalyser, prognoser og avtaleformer uansett geografisk beliggenhet, men først og fremst i det skandinaviske markedet.

Vi operer med flermerkestrategi. Det er hotellet i seg selv som er fokuset for oss, og med utgangspunkt i hotellets unikhet velger vi ønsket brand.

Gjennom eksisterende driftsoppfølgingssystemer blir hvert hotell individuelt fulgt opp av egne Driftsdirektører. Vi er opptatt av å ha aktive styreledere, egen markeds- revenue kompetanse og økonomiske systemer for budsjettering og rapportering.

Vi er kostnadsorienterte, men setter personale og menneskelig utvikling som den viktigste suksessfaktoren for lønnsom drift. Det er de ansatte sammen med sin hotelldirektør som er selve hotellet. Det er de som skaper atmosfæren og gir det fysiske produktet metaverdien alle gjester søker! 

NHG MANAGEMENT SOM KOMPETANSESENTER

NHG er satt sammen som et kompetansesenter for å kunne drifte hoteller på en lønnsom og
effektiv måte. Økonomi, drift, revenue, marked og prosjekt er godt ivaretatt på hovedkontoret.


Les mer om NHG Management kompetansesenter her
MULTIBRANDING

Vi drifter hoteller under to sterke merkenavn pr. i dag, BEST WESTERN og Thon Hotels, men vi har også egne merkenavn som Ronneby Brunn og Strand Borgholm i Sverige.

Les mer om NHG Management og multibranding her
NHG AWARDS

Årlig arrangeres det en prisutdeling-samling med deltakere fra hotellene, leverandører, eiere og fra NHG Management.
Her hedres hotellansatte for sin innsats og resultater for året som har vært og er et stort høydepunkt for oss alle.

Les mer om NHG Awards her.
TALENTPROGRAM

Do you have a passionate relationsship to your job?
Do you dare explore territories outside your comfort zone?
Do you feel special?

Vi er stolte av å ha et eget talentprogram i NHG Managament. Vi gjør dette fordi vi har troen på våre talenter, og de som ønsker å vise det "lille ekstra", skal også få muligheten!

Les mer om Talents at Work her


MEDARBEIDERTILFREDSHET

Våre medarbeidere på hotellene utgjør en viktig del av vår verdiskapning. Med deres kompetanse, kundevennlighet, evne til å løse situasjoner, energi og holdning får vi gjester tilbake til våre hoteller. For å klare dette må våre medarbeidere trives på jobben sin!

Les mer om NHGs medarbeidertilfredshet her.


© NHG Management AS, Rådhusgt. 23, N-0158 Oslo